QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG 4 CÁNH ĐK QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG 4 CÁNH ĐK
  • Quạt trần Panasonic
  • Số cánh quạt: 4
  • Chiều dài ty: 40cm
  • Remote: Có
F56MZG 4 CÁNH Quạt trần 5 cánh ( Panasonic) 2.177.000 VND Số lượng: 0 Cái

QUẠT TRẦN PANASONIC F56MZG 4 CÁNH ĐK

Giá bán: 2.177.000 VND 3.110.000 VND

  • Quạt trần Panasonic
  • Số cánh quạt: 4
  • Chiều dài ty: 40cm
  • Remote: Có


CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG