Quạt trần Panasonic F-60TAN Quạt trần Panasonic  F-60TAN

Thông số sản phẩm: Quạt trần Panasonic 5 cánh có cảm ứng nhiệt sensor F-60TAN

 
F-60TAN Quạt trần 5 cánh ( Panasonic) 6.293.000 VND Số lượng: 0 Cái

Quạt trần Panasonic F-60TAN

Giá bán: 6.293.000 VND 8.990.000 VND

Thông số sản phẩm: Quạt trần Panasonic 5 cánh có cảm ứng nhiệt sensor F-60TAN

 


CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG