-30%
641.410 VND 916.300
-30%

Đèn LED Panel 60x60 40W

D P08 60x60/40W

633.710 VND 905.300
-30%

Đèn LED Panel 600x600 50W

D P01 60x60/50W

1.595.440 VND 2.279.200
-30%
808.500 VND 1.155.000
-30%

Đèn LED Panel 30x120 40W

D P08 30x120/40W

633.710 VND 905.300
-30%

Đèn LED Panel 300x1200 40W

D P04 30x120/40W

735.000 VND 1.050.000

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG