-30%
HOT
219.100 VND 313.000
-30%
HOT
159.600 VND 228.000
-30%
HOT
197.400 VND 282.000
-30%
431.200 VND 616.000
-30%
HOT
309.960 VND 442.800
-30%
102.410 VND 146.300
-30%
102.410 VND 146.300
-30%
641.410 VND 916.300
-30%
109.340 VND 156.200
-30%
86.240 VND 123.200
-30%
100.870 VND 144.100
-30%
71.470 VND 102.100
-30%
215.600 VND 308.000
-30%
287.700 VND 411.000
-30%
113.190 VND 161.700
-30%

Đèn LED Panel 60x60 40W

D P08 60x60/40W

633.710 VND 905.300
-30%

Đèn LED Panel 600x600 50W

D P01 60x60/50W

1.595.440 VND 2.279.200
-30%
500.500 VND 715.000

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG