Dây & cáp điện

Dây & cáp điện

  • Dây và cáp điện là thiết bị cho phép dòng điện di chuyển theo một hoặc nhiều hướng tùy ý.
  • Bên ngoài dây và cáp điện SINO được bọc lớp cách điện tùy theo loại dây và kích thước.
  • Lõi dẫn điện thường được sử dụng từ các chất kim loại dẫn điện.